Vad är barngymnastik?
Barngymnastik är en lekfull grundmotorisk träning. Här bygger vi redskapsbanor, leker lekar och har olika stationer för träning. För vidare information för de olika grupperna se passbeskrivningar.
 

klart.se