GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen i kraft. GDPR, General Data Protection Regulation, som förordningen heter innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Förordningen kommer att ersätta den befintliga personuppgiftslagen (PUL). VGF vill informera dig som medlem om hur vi behandlar personuppgifter och vad du som medlem har för rättigheter.

För att hantera det löpande föreningsarbetet behöver vi spara och behandla ett fåtal personuppgifter

om dig. Personuppgifterna som VGF behandlar är framförallt kopplade till faktureringen

av tränings, medlems och licensavgifterna. I dagsläget behandlar föreningen namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer.

Samtliga personuppgifter sparas och behandlas enbart så länge det är nödvändigt, därefter raderas de

omgående.

Som föreningsmedlem har du rätt att få information när och hur dina personuppgifter behandlas. Information om när vi behandlar dina personuppgifter ska lämnas av oss i föreningen eftersom vi är personuppgiftsansvariga. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter förneingen behandlar.

VGF har nyligen gjort en inventering av de personuppgifter som vi hanterar löpande och raderat allt som är överflödigt.

När du anmäler dig till vår föreningen ger du samtidigt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter enligt ovan.

Om du har synpunkter eller frågor på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.